Akademia Studiów Podyplomowych Sp. z o.o. podyplomowka.pl

Studia podyplomowe na kierunku LogopediaAkademia Studiów Podyplomowych zaprasza na studia na kierunku logopedia. Są to studia podyplomowe, które trwają 4 semestry i pozwalają uzyskać świadectwo uprawniające do pracy jako logopeda. Na studia przyjmowane są osoby posiadające tytuł licencjata lub magistra. Ukończenie tego kierunku pozwala pracować z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi borykającymi się z zaburzeniami mowy o rożnym podłożu. Absolwenci naszych studiów znajdują zatrudnienie w przedszkolach, szkołach, żłobkach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz placówkach służby zdrowia (przychodnie, szpitale, gabinety rehabilitacyjne). Prowadzimy również studia podyplomowe na kierunkach: neurologopedia, edukacja osób z autyzmem, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, surdopedagogika i tyflopedagogika.

https://podyplomowka.pl/kierunki-studiow/logopedia

Akademia Studiów Podyplomowych Sp. z o.o.
Tel.: 22 390 09 01
al. Roździeńskiego 91
40-203 Katowice
śląskie

Otwarte:
Pon. - Pią. 8:00-16:00